Heo Kỷ Hợi

12,000,000₫

Mô tả

  • Họa sĩ/Artist: Do Trung Quan
  • TP.HCM, Vietnam


  • Chất liệu/Material: Bột màu trên giấy
  • Kích thước/Dimensions: 
  • Năm sáng tác/Painted in: 2018
  • Giá/Price: 12.000.000VNĐ/600$

Bình luận

Sản phẩm khác