Giỏ hàng của bạn

Nhà xuất bản công an nhân dân

NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN - CỤC TRUYỀN THÔNG CÔNG AN NHÂN DÂN

ĐỊA CHỈ: 92 NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TEL: (024) 39761560 – 069 2342025 – FAX: (024) 39741379

CHI NHÁNH: 283 ĐIỆN BIÊN PHỦ, QUẬN 3,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TEL: 069 2337416 – FAX: (028) 39308099

NHIỆM VỤ CỦA NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN

Xuất bản và phát hành rộng rãi các loại sách về đề tài an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ công an và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; xuất bản và phát hành các loại sách chuyên biệt phục vụ công tác công an, sách hướng dẫn nghiệp vụ, sách hướng dẫn thi hành pháp luật, sách tổng kết nghiên cứu, sách lịch sử truyền thống, giáo trình, sách văn học nghệ thuật, sách điện tử, sách tham khảo, văn hóa phẩm và các loại lịch Công an nhân dân… Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về công tác xuất bản theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.