Giỏ hàng của bạn

Nhà Xuất Bản Dân Trí

NXB Dân Trí được thành lập theo giấy phép số 838/GP - BTTTT ngày 18 tháng 6 năm 2009, của Bộ Thông tin truyền thông. Nhà xuất bản Dân trí là tổ chức hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam và công tác tuyên truyền xây dựng xã hội học tập. Đối tượng phục vụ: chủ yếu là tổ chức Hội các cấp đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước. Xuất bản phẩm chủ yếu của nhà xuất bản - Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về giáo dục. - Sách tham khảo học sinh các bậc phổ thông. - Sách, tài liệu giáo dục cộng đồng nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam. - Sách nghiệp vụ, tài liệu nghiên cứu khoa học của Hội Khuyến học Việt Nam...

Tôn chỉ, mục đích hoạt động

Nhà Xuất bản Dân Trí là tổ chức hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam và công tác tuyên truyền xây dựng xã hội học tập.

Nhiệm vụ

Xuất bản các xuất bản phẩm chủ yếu sau:

Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về giáo dục

Từ điển dùng cho các hệ đào tạo của ngành giáo dục

Sách tham khảo học sinh các bậc học phổ thông

Sách, tài liệu giáo dục cộng đồng nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam

Sách nghiệp vụ, tài liệu nghiên cứu khoa học của Hội Khuyến học Việt Nam

Với chức năng, nhiệm vụ trên, Nhà Xuất bản Dân Trí đã và đang xuất bản những loại ấn phẩm sau:

Sách trong nước:

- Sách tham khảo giáo dục cho học sinh các bậc học phổ thông;

- Từ điển; sách - tài liệu chính trị, pháp luật…

- Sách đời sống;

- Sách khoa học kỹ thuật;

- Sách văn học nghệ thuật;

- Sách kinh tế...

Sách dịch mua bản quyền của nước ngoài:

NXB đã và đang hợp tác mua bản quyền sách của các Nhà Xuất bản trên thế giới như Pháp, Mỹ, Anh, Trung Quốc... để dịch và xuất bản tại Việt Nam.

* Về nhân lực: Đội ngũ lãnh đạo Nhà Xuất bản bao gồm những chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác xuất bản, từng kinh qua trách nhiệm lãnh đạo các Nhà Xuất bản chuyên ngành khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội, văn học, cùng với đội ngũ cán bộ biên tập, phát hành trẻ năng động, tâm huyết với nghề.

Tuy mới thành lập, nhưng NXB đã nhanh chóng tham gia thị trường xuất bản và khẳng định được dấu ấn riêng bằng chất lượng ấn phẩm, hoạt động tài chính lành mạnh.

Trong tương lai, NXB hướng tới phát huy tối đa những ưu điểm đã xây dựng được, nâng cao chất lượng cán bộ, biên tập viên, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng ấn phẩm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, xây dựng xã hội học tập.