Giỏ hàng của bạn

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN DỊCH TIẾNG ANH (T6.2022)

Để phục vụ dự án chuyển ngữ cho các đầu sách mới, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A cần tuyển dịch giả tiếng Anh làm việc từ xa. Thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 2

2. Tựa sách cần dịch (mỗi cộng tác viên dịch 1 cuốn):

- The Astronomy Book - Big Ideas Simply Explained (352 trang);

- The Biology Book - Big Ideas Simply Explained (336 trang).

3. Thời gian dự kiến hoàn thành bản dịch: 5 tháng.

4. Cách thức ứng tuyển:

- Ứng viên làm 1 trong 2 bài test tương ứng với tựa sách ứng viên muốn cộng tác dịch. Sau đó gửi bài test kèm CV về địa chỉ email: dongabooks.tuyendung@gmail.com

- Tiêu đề email ghi rõ: CTV dịch (Tên sách)_Tên ứng viên

Trong đó (Tên sách) là tên cuốn sách ứng viên cộng tác dịch. Ví dụ: CTV dịch The Astronomy Book_Nguyễn Văn A.

📍 Link bài test: https://drive.google.com/drive/folders/1aGI2TlfmuMm4Ht1yDYE93hsGP5O9EJdu?usp=sharing

Lưu ý:

- Ứng viên chỉ cần gửi file Word dịch phần văn bản, theo mục, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

- Đông A chỉ phản hồi những bài test đạt yêu cầu.

5. Thời hạn ứng tuyển: Đông A sẽ thông báo ngừng tuyển dụng trên fanpage và website ngay khi tìm được dịch giả phù hợp.

Danh mục tin tức

Từ khóa