Giỏ hàng của bạn

Tủ sách Đông Dương

Tủ sách Đông Dương của Đông A ra đời năm 2020, trong bối cảnh độc giả Việt Nam, đặc biệt là các độc giả trẻ, ngày càng quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử đất nước và dân tộc. Tủ sách được thực hiện với mục đích chia sẻ những đầu sách lịch sử giá trị về xã hội Việt Nam từ khi Pháp bắt đầu đặt chân vào bán đảo Đông Dương. Những tác phẩm này đa phần do người Pháp soạn thảo, đã tóm bắt được những lát cắt sống động của cả đời sống cung đình lẫn các sinh hoạt của giới bình dân, và chứa đựng nhiều tư liệu hữu ích về lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc. Đây là nguồn tài liệu tham khảo sơ cấp và vô cùng hữu ích cho giới nghiên cứu sử học và những độc giả say mê tìm hiểu lịch sử, văn hóa nước nhà.